SSW: opmerkingen van Groen! betreffende het plan-MER

11/01/2008 - Persmededeling

SchipdonkkanaalIn het kader van een betere hinterland-ontsluiting van de haven van Zeebrugge wil men vanuit de haven van Zeebrugge het Seine-Schelde-West project gerealiseerd zien. Dit zou een verbreding en uitdieping van het Schipdonkkanaal inhouden, of een samenvoeging ervan met het Leopoldkanaal.

Over dit project wordt een milieu-effectenrapport opgemaakt, waarover eerst een zogenaamd plan-MER werd opgesteld. Over dit plan-MER liep een openbaar onderzoek van 7 december 2007 tot 7 januari 2008.

Groen! formuleerde een aantal opmerkingen:

Vooreerst wordt de binnenvaartverbinding SSW teveel als een voldongen feit, een onvermijdelijk gegeven voorgesteld. Typisch is bv de zin op blz 2 van de kennisgeving van het plan-MER: 'Hier (hoofdstuk 4) wordt aangegeven waarom Seine-Schelde West noodzakelijk is'. Nochtans moet nog de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse en een MER worden opgemaakt, waarna een globale afweging moet worden gemaakt.

Op blz 16 worden de mogelijkheden van de estuaire vaart geminimaliseerd. Ook richting Gent en Antwerpen kan die interessant zijn. Bovendien is er Europese toelating voor de subsidiëring van de ombouw van schepen voor estuaire vaart. Het is trouwens logischer om zeehavens met zeehavens te verbinden via de zee in plaats van via de binnenvaart! Gezien de lopende en geplande uitdiepingswerken van de Schelde, zou het jammer zijn dat er 20 km verder een nieuw kanaal zou gegraven worden. Dit werd donderdag 4 januari trouwens geïllustreerd met de eerste vaart van de Amberes van Zeebrugge naar Meerhout.

In hoeverre doet men de Maatschappelijke impactstudie voor de binnenvaartontsluiting van de kusthavens (MaIS) hier over? Bovendien koos men bij het opmaak van het Strategisch plan voor Zeebrugge voor de kustvaart en de aanpassing van het bestaande kanaal Oostende-Gent, en niet voor het toenmalige Noorderkanaal, die voor een deel overeenkomt met Seine-Schelde-West.

We hebben de indruk dat men bij de 'voorziene ingrepen' (5.4) onvoldoende rekening houdt met de evoluties en mogelijkheden van de estuaire vaart en van het spoor. Voor de spoorwegen spreekt men enkel over de verbeteringen van de 'Bocht van Ter Doest'. Daarnaast zal er nochtans ook een gevoelige capaciteitsuitbreiding van het spoor zijn door het geplande nieuwe rangeerstation en door het over de ganse lengte op 4 sporen brengen van de spoorlijn Brugge-Gent. Hier investeren de spoorwegen de komende jaren dan ook reeds 500 miljoen EURO in.

In de plan-MER schenkt men nogal wat aandacht aan de afvoer van het eventuele overtollige water in de omgeving van Gent. Er wordt echter nauwelijks aandacht besteed aan de problematiek van waterschaarste voor de scheepvaart op de bestaande kanalen.

Belangrijk is te benadrukken dat bij om het even welke keuze de brug van Steenbrugge moet aangepast worden (halfhoge brug over het kanaal). Het reeds lang aangekondigde invoeren van nachtvaart is deels een oplossing voor de fileproblematiek aan de Brugse poorten tijdens de spitsuren.

Even belangrijk is er nogmaals op te wijzen dat het de optie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is om het buitengebied tussen de haven van Zeebrugge, het kleinstedelijk gebied Eeklo en de haven van Gent als open ruimte te behouden. Dit moet zo blijven. In deze gebieden kunnen geen bedrijventerreinen of watergebonden activiteiten ontwikkeld worden.

Tenslotte moet de recreatie en de landschaps- en ruimtebeleving volwaardig meegenomen worden in het onderzoek. Hierin moet de mening van bewoners en gebruikers gehoord worden.

Jef Tavernier
0477 49 70 72

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012