Energie steken in werk

U kent ze wel. De kleine en grote West-Vlaamse bedrijven die de voorbije decennia naar elders trokken, naar Oost- en Centraal- Europa, naar China,… Altijd omwille van de lagere loonkosten. Ondertussen werd hier het plaatje er niet beter op. We moeten met almaar minder steeds harder werken. De ene persoon vindt geen job, de andere is overwerkt. De ene bedrijfssector verlaat West-Vlaanderen, de andere vindt hier het juiste personeel niet. ‘Innovatie’ is vandaag hét modewoord. En precies daar knelt het schoentje. Velen hebben te weinig en te laat vernieuwd. En het probleem gaat verder dan alleen de jobs voor laaggeschoolden. Ook research en development worden geëxporteerd. Wij zijn lang niet de enigen die mikken op de kenniseconomie!
Toch willen we geen zwartkijkers zijn. Met de typische West-Vlaamse koppigheid blikken we vooruit. We werken aan een toekomst. Voor ons, maar meer nog, voor onze kinderen. En dat is mogelijk. In Denemarken, bijvoorbeeld, verdienen 36.000 mensen hun boterham met het bouwen van windmolens. Dat is meer dan in Vlaanderen met het assembleren van auto’s. Maar als er aan de Vlaamse kust windmolens gebouwd worden, moeten we die gaan kopen in het buitenland. Als het OCMW van Brugge zonnepanelen wil plaatsen, worden die geproduceerd over de grens.

Naast die innovatie zijn in West-Vlaanderen uiteraard de KMO’s belangrijk. Ze zijn niet alleen talrijk, maar zorgen ook voor de nodige vernieuwing en dynamiek in de economie. Bovendien zorgen ze voor een behoorlijk deel van de jobs in onze provincie, jobs die niet zo gemakkelijk zullen verhuizen naar lageloon-landen. Daarom is een KMO-vriendelijk beleid zeer belangrijk.

Groen! heeft geen mirakeloplossingen. Groen! belooft geen 200.000 jobs, weet dat niks gratis is. Maar Groen! zoekt wel naar mogelijkheden om West-Vlaanderen een nog betere toekomst te bezorgen. Een toekomst voor iedereen. Samengevat komt dat neer op: 'Groen werkt, sociaal werkt en kwaliteit werkt'

  • Investeringen in duurzame ontwikkeling, milieu en welzijn zorgen voor bijkomende jobs. Kortom: Groen! werkt!
  • Extra inspanningen voor kwetsbare groepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt zorgen voor bijkomende jobs. Kortom: Sociaal werkt!
  • Meer oog voor de kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van ons leven zijn voor ons cruciaal. Kortom: Kwaliteit werkt!

Groen werkt! is dan ook geen goedkope verkiezingsslogan. West-Vlaanderen is de ‘windrijkste’ provincie van Vlaanderen. Maar hoeveel mensen verdienen hun boterham in de windenergiesector? West-Vlaanderen heeft een eigen universiteit en tal van hogescholen en bedrijven zijn permanent op zoek naar vernieuwing. Maar hoeveel jobs worden er gecreëerd in de sector van de hernieuwbare energiebronnen? Er is een groot en rendabel potentieel aan energiebesparende maatregelen, die het comfort niet aantasten (zelfs vaak verhogen) en dat nog niet werd aangeboord. Maar hoeveel banen zijn daardoor in de West-Vlaamse bouwsector daardoor al bijgekomen?

Toekomstideeën voor West-Vlaanderen

Groen! wil het onderwijs nauw betrekken bij ecologische en economische vernieuwing, met bijzondere aandacht voor milieuvriendelijke productie. Groen! wil meer aandacht voor. hernieuwbare energiebronnen, ecologisch bouwen, afvalpreventie,… in de West-Vlaamse technische scholen, hogescholen en regionale technologische centra. Zo werken we samen aan een betere toekomst: vandaag een ‘onderwerp’ in de school, morgen een ‘toekomst’ voor de provincie.

Groen! stelt voor om een ‘Innovatiecentrum’ op te richten in West-Vlaanderen. Daarmee verbonden worden in enkele steden ecotechwinkels opgericht, wetenschappelijke adviesbureaus voor KMO’s, voor technologische en andere kennisproblemen, gespecialiseerd in toekomstgerichte, milieuvriendelijke oplossingen.

Groen! stelt voor om het aantal kringloopwinkels uit te breiden. Zo help je de afvalberg verkleinen, je zorgt voor jobs, en je zorgt voor goedkope goederen voor wie het nodig heeft. De wegwerpeconomie is immers niet aan iedereen besteed. De groene ministers van Leefmilieu zorgden de voorbije jaren voor meer dan 1700 jobs in de kringloopwinkels.

Groen! wil op korte termijn een belangrijk deel van de bestaande woningen energiezuiniger en comfortabeler maken. ‘Spaarhuizen ’ helpen flink besparen op de energiefactuur, zodat de investering snel wordt teruggewonnen. Dit moet gestimuleerd worden met energiepremies en fiscale stimuli. Deze maatregelen creëren ook heel wat duurzame jobs in de bouwsector.

De sociale economie biedt nog tal van concrete tewerkstellingsmogelijkheden in West-Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld bewegwijzering, fietspaden, bermonderhoud, afval-verwerking,…

Groen! wil een KMO-vriendelijk beleid rond administratieve vereenvoudiging, beter statuut, starterssteun, stimuleren van een buurteconomie en behoud van een wetgeving rond koopjes en sluitingsdagen.

terug
rightCol

Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012