Hogere risico's op verkeersdoden voor 5 minuten tijdswinst?

14/12/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Open VLD pleitte eerder deze week voor het behoud van een snelheidsregime van 90 km/u op een aantal gewestwegen in de Westhoek.

Merkwaardig, want Open VLD maakt deel uit van de Vlaamse regering die deze veralgemening van het snelheidsregime van 70 km/u buiten de bebouwde kom invoerde.

Maar ook onverantwoord. Want eveneens deze week kwam in de media dat er in 2016 al 11 verkeersdoden meer te betreuren vielen dan vorig jaar. Het aantal verkeersongevallen in onze provincie is hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Snelheid speelt hierin een belangrijke rol. Wie de doelstelling van de campagne 'go for zero', om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen onderschrijft, zou dus moeten pleiten voor een lagere snelheid op risicovolle plaatsen.

En bovenal absurd. Want als we dit concreet berekenen gaat het over heel beperkte tijdswinst. Neem nu het traject Ieper-Veurne langs de N8. In totaal gaat het over zowat 25 km waar je vandaag 90 km/u mag rijden (in theorie, want in de praktijk zal dit zelden over het hele traject lukken). Dit terugschroeven naar 70 betekent dus maximum 5 minuten tijdswinst.

Groen pleit ervoor om terughoudend te zijn om uitzonderingen toe te staan en dit enkel te doen bij bvb. viervaksbanen en op plaatsen waar afgescheiden fietspaden zijn. In de provincieraad ijverden we eerder al voor een afbouw van het snelheidsregime van 90 km/u, zoals de stad Damme op zijn grondgebied al eerder invoerde.

We gaan toch geen extra verkeersslachtoffers riskeren voor 5 minuten tijdswinst?

Herman Lodewyckx en Alex Colpaert,
provincieraadsleden Groen uit respectievelijk Oostende en Poperinge

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012