Verslag provincieraad april 2017

01/06/2017

Weinig wereldschokkende agendapunten op de provincieraad van april. Wat algemene vergaderingen van intercommunales (waar de provincie volgens ons in de meeste gevallen best uit verdwijnt), wat budgettaire punten zoals een budgetwijziging van de provincie en van het autonoom provinciebedrijf VONK (de vroegere School voor BestuursRecht), enkele aankopen van gronden en enkele overheidsopdrachten, onder andere voor de aanleg van een bijkomende recreatief fietspad in Brugge en de aanleg van avontuurlijke speeltoestellen in provinciedomein de Gavers. Goed zo.

Inhoudelijk valt er iets te vertellen over het ontwerp beheerplan voor provinciedomein d'Aertrycke. Bij onze voorbereiding hiervan bleek dat de lokale afdeling van Natuurpunt eigenlijk niet betrokken werd hierbij, hoewel zij jaarlijks inventarisaties doen in het gebied. Helemaal niet logisch! Maar na enig studiewerk (oorspronkelijk zat enkel een samenvatting in het dossier, dus Maarten heeft -opnieuw- wat moeten uitspitten voordat we de volledige informatie hadden) blijkt wel dat we inhoudelijk achter het dossier kunnen staan.

Discussie is er vooral over het afsluiten van een wijziging bij de overeenkomst tussen de provincie en de vzw Kunst voor het project Coming World Remember Me, een evenement dat een grootse afsluiter moet vormen van de herdenkingsplechtigheden van de grote oorlog (zie www.cwrm.be). De NVA heeft hier heel wat bedenkingen bij, de vzw Kunst heeft ook van de Vlaamse regering geen subsidies meer gekregen. Bij Groen staan we wel achter de ingrepen om het project tot een goed einde te brengen: bij een project dat 4 jaar voorbereiding vraagt, is het niet abnormaal dat er onderweg wat bijsturing is, en bovendien blijft alles binnen het oorspronkelijk vastgelegde budget hiervoor.

Er zijn ook wat nieuwtjes in de marge: Alex komt voor het eerst met zijn nieuwe elektrische wagen, maar opladen bij Boeverbos heeft heel wat voeten in de aarde! Voor de provincieraad gaan we vegetarische spaghetti gaan eten voor Kom op tegen Kanker in de refter van Boeverbos, een mooi initiatief.

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012