Verslag provincieraad juni 2017

25/08/2017

De agenda was opnieuw eens de moeite waard, met zo'n 30 punten. Net als vorige maand haalt de algemene vergadering van de luchthaven van Wevelgem de definitieve agenda niet.

Door een toevoegsel bij de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Natuur en Bos krijgt de provincie de verantwoordelijkheid hele uitbating van het bezoekerscentrum van het Zwin, inclusief het Kijkcentrum. Een logische beslissing om dit als één geheel te bekijken.

Over de meeste ruimtelijke dossiers (definitieve vaststellingen van de RUPs site Braem NV, Greenyard foods en de herziening afbakening stedelijk gebied Knokke-Heist) hebben we meer bedenkingen, maar deze kwamen al aan bod bij de voorlopige vaststelling in de provincieraden van oktober of januari.

Eindelijk komt ook de verkoop van provinciehuis Abdijbeke op de agenda. Vanaf 2,95 miljoen euro kan dit gebouw aangekocht worden, omdat door het beperken van de bevoegdheden van de provincie er minder personeel en dus ook minder gebouwen nodig zijn. Dit bedrag is echter nog maar een fractie van de 10 miljoen euro die de provincie veil heeft voor aankoop, restauratie en inrichting van het Provinciaal Hof. Groen heeft altijd gesteld dat aan- en verkoop van provinciaal patrimonium met elkaar moeten in evenwicht zijn.

Er worden ook enkele gronden aangekocht voor waterbuffering, in Pittem, Zonnebeke en Anzegem. Bij de overheidsopdrachten komt o.a. de aanleg van een parking voor provinciedomein Bergelen in Wevelgem aan bod (hopelijk gooit de procedure die bij de raad voor vergunningenbetwisting aangespannen tegen de bouwvergunning geen roet in het eten) en speelt West-Vlaanderen naar eigen zeggen pionier met een opdracht voor het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, onderhouden en hosten van een digitaal kennisplatform over economie.

Tenslotte nog een belangrijk dossier voor Zuid-West-Vlaanderen: een fusie-operatie van een aantal sociale bouwmaatschappijen.

Bij de mondelinge vragen was Alex lang niet de enige die het over de droogte had. Maar wel met een andere benadering: vanuit de vaststelling dat bij zijn eigen biolandbouwer de groenten weinig last blijken te hebben van droogte, pleit Alex voor een onderzoek naar de relatie tussen bodembewerking en wateropslagcapaciteit van de bodem en voor het opmaken van een provinciaal klimaatadaptatieplan.

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012