Tegenstem van de maand

01/12/2016

Bij een PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de site Braem in Kortemark stellen we vast dat dit opgemaakt is voor de uitbreiding van één bedrijf en wel in agrarisch gebied. In de eerste plaats dus kan de vraag gesteld worden of dergelijke bedrijf hier wel op zijn plaats is en of men niet beter zou adviseren om te herlokaliseren naar een bedrijventerrein. De uitbreiding zal zich situeren in Herbevestigd Agrarisch Gebied, men wil dit compenseren in het PRUP Kemmelberg waar agrarisch gebied zou als 'herbevestigd agrarisch gebied' worden bestemd. Zoals we lezen in het dossier gaat het departement Landbouw en Visserij hier niet mee akkoord : men kan enkel compenseren door een NIET agrarische bestemming om te zetten in een agrarische bestemming. In dit PRUP wil men toch de compensatie in het PRUP Kemmelberg behouden, wat eigenlijk volgens dat departement ingaat tegen de regelgeving. Het maken van PRUPs 'à la tête du client' en niet op basis van een ruimtelijke visie kunnen wij niet echt appreciëren.
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Knokke wordt na amper 4 jaar al opnieuw gewijzigd. In dit dossier zien we dat er al veel over vergaderd is maar dat de plannen wel nog niet echt tot goed resultaten hebben geleid. In het verslag van de plenaire vergadering lezen we dat er nog verschillende aanpassingen worden gevraagd door verschillende diensten en later lezen we ook dat het standpunt van een aantal diensten niet correct zou zijn weergegeven in dat verslag. Er blijven dus nog heel wat vragen over zoals: wat wil men eigenlijk bereiken met het 'multifunctioneel stadslandschap', het gebied tussen het nieuwe ziekenhuis en Westkapelle? Zal dit worden volgebouwd met functies die niet bedoeld zijn voor de eigen bevolking (vb. randparking, oefenterrein Club Brugge, hotel ...) maar wel 'uitstraling' kunnen geven aan de gemeente. Zou men niet beter wat open ruimte behouden en ook de belangen van de landbouw in een aantal zones vrijwaren? Wij vragen ons af of de bevolking van Knokke-Heist wel zo gelukkig zal zijn met deze evolutie. We zijn dan ook heel benieuwd naar de resultaten van het openbaar onderzoek en keuren dit dossier niet goed.

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012