Verslag provincieraadsfractie oktober 2016

01/12/2016

De provincieraad van oktober is een stuk beknopter. Zoals wel eens meer gebeurt waren de dossiers rond ruimtelijke ordening voor ons de knelpunten. Dat vormt dan ook opnieuw het onderwerp van de rubriek 'tegenstem van de maand'. Er staan verschillende ruilingen of aankopen van gronden voor het uitbreiden van domeinen en groene assen op de agenda. Interessantst was de bespreking op de 1e commissie van de aankoop van een groot stuk grond (en bijhorend omvangrijk bedrag) bij het provinciedomein de Kemmelberg, in voorbereiding van de volgende provincieraad. Daar kregen we een zeldzame blik in de discussiepunten binnen de meerderheid. De Open VLD had voorbehoud bij deze aankoop, nota bene gelegen palend aan het provinciaal domein, in een zone die in het recente provinciale RUP gelegen is binnen het natuurgedeelte. Misschien was het een strategische zet van de deputé om steun te zoeken bij de oppositie. Want zowel (uiteraard) Groen als NVA erkenden de opportuniteit van deze aankoop en steunden dit volmondig. In elk geval passeert dit dossier op de raad van november zonder enige discussie.

Een curiositeit op de agenda vormt het aanvaarden van een legaat voor het Zwin natuurcentrum, dat ondertussen onder de provinciale vleugels valt. Bij de technische bestekken zijn een aantal vragen en opmerkingen: zo vroeg Alex naar aanleiding van een opdracht bij Inagro naar de stand van zaken van de plaatsing van een PV-installatie op de nieuwbouw, merkte Maarten in een bestek voor het centrum duurzaam bouwen van Acasus op dat niet in alle posten FSC-hout (of gelijkwaardig) voorzien is (dat werd dan ook rechtgezet) en Alex vroeg bij de ruimingswerken van de Dikkebusvijver de nodige aandacht voor preventieve maatregelen.

Bij de mondelinge vragen vroeg Alex naar de initiatieven die de provincie zou nemen als reactie op de overschrijdingen van nitraat in de oppervlaktewateren. West-Vlaanderen is met 34% overschrijdingen de trieste kampioen van Vlaanderen. De deputé ging in zijn antwoord spijtig genoeg vooral in op de mankementen die er volgens hem aan het meetnet zijn, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de metingen slecht zijn. Herman pleitte ervoor om in een provinciedomein een blindentuin in te richten. Het antwoord was daar vrij positief, we verspreidden daarover het volgende persbericht, dat ook de krant haalde.

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012