Nieuws uit de provincieraad

Tegenstem van de maand
30/05/2013
Ondanks de korte agenda is er wel een punt waar we tegen stemmen: de samenwerkingsovereenkomst rond de installatie van een duiktank in de site van Transfo in Zwevegem. In deze historische site wordt een oude brandstoftank omgevormd tot een duiktank, ondanks dat dit geen beschermd element van de site was. Het gevolg is dat de kostprijs de pan uitswingt, en het veel goedkoper zou geweest zijn om een nieuwe constructie te maken hiervoor als het installeren van een duiktank een nuttige investering is (want we zijn niet tegen het feit dat de provincie zorgt voor zo'n infrastructuur)...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad april 2012
24/05/2013
Niet veel interessants op de agenda deze maand, door het wegvallen van de overeenkomst rond de interne staatshervorming (teksten waren niet tijdig klaar geraakt). We keuren wat bestekken goed, duiden nog maar eens een resem vertegenwoordigers voor algemene vergaderingen aan, behandelen het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in het Brugse Ommeland en een subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten, waar scholen en organisaties gebruik kunnen van maken. De magere agenda zorgt er wel voor dat er ruim tijd kan uitgetrokken worden voor een debat tijdens het vragenuurtje (dat langer uitloopt) rond de provinciale ondersteuning van zwembaden...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
24/05/2013
Er zijn niet veel punten op de agenda waar we iets kunnen tegen hebben deze maand. Maar een van de intercommunales waar we een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering moet aanduiden, is de WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld), dat de luchthaven van Wevelgem-Kortrijk beheert. Voor Groen is deze luchthaven niet alleen ecologisch schadelijk, maar ook economisch totaal zinloos. De beheerder slaagt er niet in om de luchthaven rendabel te maken, meer dan de helft van de omzet bestaat uit subsidies allerhande...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad maart 2013
03/04/2013
Op de provincieraad van maart is het eerste agendapunt al meteen goed voor ons belangrijkste bezwaar van die dag, fractieleidster Gerda Schotte legt uit waarom we tegen de samenwerkingsovereenkomst stemmen die afspraken vastlegt tussen het provinciebestuur, de stad Torhout en de vzw gezondheids- en bejaardenzorg voor het oprichten van een woonzorgcampus (zie rubriek 'tegenstem van de maand'). Alex Colpaert verwoordt ons pleidooi voor ambitieuze duurzaamheidsnormen voor het nieuwe kantoorgebouw voor Inagro...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand maart
03/04/2013
Deze maand stond het goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst op de agenda voor het vastleggen van afspraken tussen het provinciebestuur, stad Torhout en de vzw gezondheids- en bejaardenzorg voor het oprichten van een woonzorgcampus Sint-Rembert in Torhout. Groen heeft heel wat vragen bij dit dossier. De vzw is initiatiefnemer van dit nieuw project, waar we op zich uiteraard geen probleem mee hebben. Dat de provincie het Ruimtelijk Uitvoeringsplan opmaakt is logisch, maar dit gebeurt wel op vraag van één initiatiefnemer dus à la tête du client...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad februari 2013
18/03/2013
Voor het eerst staan er een behoorlijk aantal punten op de agenda, zo'n dertigtal. Inhoudelijk blijven we nog een beetje op onze honger zitten, want veel punten hebben te maken met het aanduiden van vertegenwoordigers in allerhande organisaties, instanties, adviesraden,... Spijtig genoeg is de meerderheid nogal gulzig om deze voor zichzelf voor te behouden. Groen gaat hiermee niet akkoord, samen met de andere oppositiepartijen (zie 'tegenstem van de maand'). Zelf kunnen we niet klagen, onze vooropgestelde verdeling wordt goedgekeurd: Alex kan naar Inagro (landbouw), Herman naar Westtoer en Maarten wordt bestuurslid bij de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand februari
18/03/2013
'The duty of the opposition is to oppose' luidt een bekend gezegde: de taak van de oppositie is om weerwerk te bieden. Met Groen proberen we een evenwicht te vinden tussen constructief mee te denken met het beleid maar wel voldoende kritisch te blijven. Met vele initiatieven die het provinciebestuur neemt, kunnen we akkoord gaan. Maar we moeten de vinger op de wonde leggen als we het anders zouden doen. Daarom willen we elke provincieraad er 1 agendapunt uitpikken waartegen we ons verzetten, en daar wat uitleg over geven...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad januari 2013
24/01/2013
Een korte agenda, met vooral administratief-technische beslissingen en daarnaast het benoemen van vertegenwoordigers in allerhande organen waar de provincieraadsleden zitting hebben. Het politieke spel rond dat laatste zou amusant zijn mocht het niet zo'n triestige vertoning zijn. In de rubriek 'tegenstem van de maand' meer daarover. Bij de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement houden we een pleidooi om niet automatisch aan iedereen de verplaastingskosten van huis naar Boeverbos heen en terug en volledig op eigen kosten toe te kennen...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand januari
24/01/2013
Deze maand stemmen we tegen bij het aanduiden van sommige vertegenwoordigers van de provincie in diverse organen. Waar er 3 of meer vertegenwoordigers mogen aangeduid worden vinden we het niet kunnen dat de oppositie geweerd wordt. De meerderheid gebruikt de macht van het getal om de oppositie te weren waar ze kunnen, en het leveren van vrouwelijke vertegenwoordigers (in sommige gevallen is het wettelijk vastgelegd dat minstens 1/3 van de bestuurders van het andere geslacht moeten zijn) in de schoenen van de oppositie te schuiven...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad december 2012
20/12/2012
De eerste 'echte' provincieraad is gestart. Meteen lieten onze fractieleden van Groen zich horen. Herman Lodewyckx stelde een vraag over de rol die wijkgezondheidscentra kunnen spelen in het armoedebeleid waarvoor onze Gouverneur, Carl De Caluwé, pleitte tijdens de openingszitting van 11 december. In gans West-Vlaanderen is geen enkel wijkgezondheidscentrum, terwijl er elders 29 in de verschillende provincies actief zijn. Waarom deze witte vlek? De député beloofde de vraag te onderzoeken...

lees verder lees meer
 

12345678

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012