Nieuws uit de provincieraad

Verslag provincieraad oktober 2013
31/10/2013
Weinig interessante punten op de agenda deze maand. Er werd een opvolger geïnstalleerd voor Gerda Mylle, die Stefaan Declercq opvolgde in het federaal parlement, er waren een reeks bestekken goed te keuren (waar we in de commissie wat commentaar op gaven), er werden 2 schenkingen aanvaard, een aantal vertegenwoordigers aangeduid, enkele overeenkomsten en 2 reglementen goedgekeurd. Het enige agendapunt waar we niet mee eens waren, was het streekpact Mid-West (zie rubriek 'tegenstem van de maand')...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
31/10/2013
Deze oktobermaand stemden we tegen de bekrachtiging van het streekpact Midden-West-Vlaanderen. In tegenstelling tot bvb. het streekpact van Zuid-West-Vlaanderen, dat we wel goedkeurden, was dit streekpact immers eenzijdig economisch ingevuld. Er is wel algemeen sprake van de verhoging van de leefbaarheid, maar natuur en landschap horen daar precies niet bij. Hoewel deze regio bvb. wel een Regionaal Landschap heeft dat voor dit thema kan instaan. Volgens Groen worden daardoor kansen gemist, kansen om meer evenwicht te krijgen tussen economie en ecologische en sociale aspecten, maar ook economische kansen...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad septermber 2013
01/10/2013
Het kondigde zich aan als een rustige provincieraad, met vooral technische punten. De mensen die de overheidsopdrachten uitwerken, zaten duidelijk niet stil in de vakantie. Bij het overlopen van de commissieverslagen op de raad, werd nog maar eens duidelijk dat Groen veruit de actiefste fractie is in de verschillende commissies! Maar er stonden wel belangrijke uitgaven op de agenda, zoals het nieuwe gebouw van het Zwin, de restauratie van het Lijsternest, de herinrichting van domein Raverszijde, een bufferbekken in Ledegem,...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
01/10/2013
Deze maand hadden we geen agendapunten waar we een tegenstem wilden geven, omdat het inderdaad vooral technische punten waren. Een aantal onthoudingen hadden we wel, daarom pik ik er daarvan eentje uit. We wilden met onze onthouding op de goedkeuring van het bestek voor de gebouwen van het Zwin natuurcentrum de aandacht vestigen op het in de hand houden van de kostprijs hiervan. Uit de commissie bleek dat er al een geschatte overschrijding is van een half miljoen euro van het totaal voorziene budget (voor dit bestek gaat het over een bedrag van meer dan 8 miljoen euro!)...

lees verder lees meer
 

Provincieraad juni
10/07/2013
De laatste provincieraad voor de vakantie. Het begint met een resem dossiers rond ruimtelijke ordening, waarvan onder andere de aanvulling op het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, waarin we ons absoluut niet kunnen in vinden (zie rubriek 'tegenstem van de maand'). Maar ook maar liefst 10 provinciale RUP's (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) onder de titel 'strand en dijk', voor alle kustgemeenten. Een heel lijvige pak dossiers, waarin weliswaar ook positieve punten zitten, maar ook een verdere commercialisering toelaat, met bvb...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
10/07/2013
De aanvulling (addendum in het vakjargon) op het ruimtelijk structuurplan konden wij niet goedkeuren. Bij de voorlopige vaststelling in juni vorig jaar, stemden onze voorgangers al tegen. Heel kort samengevat was de commentaar dat deze aanvulling zich eigenlijk niet neerlegt bij de uitgangspunten van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 'Vlaanderen open en stedelijk', wat betekent dat stedelijke gebieden een aantal functies moeten opnemen en combineren, maar dat daarbuiten de nog resterende open ruimte best zoveel mogelijk bewaard wordt...

lees verder lees meer
 

Bezoek filmset Vlaamse Velden
05/07/2013
Op 5 juli organiseerde de provincieraadsfractie een bezoek aan de filmset van 'In Vlaamse Velden' in Veurne. 'In Vlaamse Velden' is een tv-reeks die eind dit jaar op Eén zal te zien zijn, en zowat het startschot vormt voor een grootschalige herdenking van de 1e wereldoorlog. Voor de opnames werd op de site van de Suikerfabriek een waarheidsgetrouw slagveld met loopgraven aangelegd, een unieke kans voor een kennismaking met ons oorlogsverleden. De provincie West-Vlaanderen nam mee het initiatief om deze site open te stellen voor bezoekers, en ondersteunt ook heel wat initiatieven die kaderen in deze herdenking...

lees verder lees meer
 

Verslag extra provincieraad mei 2013
31/05/2013
Op de extra provincieraad van 31 mei werken we de agenda af die de week daarvoor niet kon behandeld worden. Vooraf komt een deputé ons vriendelijk vragen om - weliswaar met respect voor de democratie - het niet te lang te rekken, want er staan nog zaken op zijn agenda voor die avond. Dat is ook de reden waarom we de vorige keer om 18u stopten, ondanks dat de prioritaire agendapunten nog niet afgerond waren. Zouden we dan niet beter voortdoen als we bezig zijn, vragen we ons af. Net als een nieuwe Spa'er, die achteraf in het bureau aanklaagt dat dit de provincie dan wel opzadelt met extra kosten aan zitpenningen en verplaatsingsvergoeding...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
31/05/2013
Het agendapunt dat ons deze maand meest tegen de borst stuit, was het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de stad Blankenberge over de ontwikkeling van het strategisch projectgebied De Sol in Blankenberge. Niet alleen omdat de overeenkomst al vooraf gelanceerd werd in de pers, maar vooral omwille van de inhoud. Dat de provincie een PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) en een planMER (milieu-effectenrapport) maakt voor de site OK. Maar dat de provincie ook een projectmanager aanstelt en betaalt (waarvan overigens niemand kon zeggen over welke kostprijs we spreken) is voor ons een cadeau aan de private ontwikkelaars! Deel van het project is ook de aanleg van een 'ecologisch' en 'democratisch' golfterrein...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad mei 2013
30/05/2013
Het wordt een lange zitting deze keer. Eerst een uitgebreid vragenuurtje. Ook wij hadden ons huiswerk gemaakt met 3 vragen. Gerda Schotte ondervroeg de gouverneur over de veiligheid van het spoor naar aanleiding van de ramp in Wetteren. Ook in West-Vlaanderen, bijvoorbeeld naar de haven van Zeebrugge gebeuren tal van transporten met gevaarlijke producten. Ook daar, denk maar aan de dorpen Zwankendamme en Lissewege, zijn er sporen die zowat door de dorpskern passeren. Is onze provincie voorbereid op een dergelijke ramp? De gouverneur deed zijn best om ons gerust te stellen, maar Briers ging dit in Oost-Vlaanderen enkele maanden geleden allicht ook gedaan hebben...

lees verder lees meer
 

12345678

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012