Nieuws uit de provincieraad

Verslag provincieraad april 2014
11/08/2014
Deze maand opnieuw een reeks overheidsopdrachten, gaande van de aanleg van een fietspad vanaf het statio van Waregem tot Zulte tot de levering van speeltoestellen voor provinciedomein Bergelen. En ook de nodige aanduidingen van vertegenwoordigers voor algemene vergaderingen van diverse intercommunales, 'uiteraard' telkens vanuit de meerderheid. Met een aantal dossiers zijn we tevreden, zoals het raamakkoord over de uitbreiding van het Zwin, een nieuw subsidiereglement 'Natuur op school'. Het belangrijkste probleem voor Groen, de goedkeuring van de krachtlijnen van de nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, wordt van de agenda gehaald...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad maart 2014
10/08/2014
Tussen de vele eerder administratieve punten deze maand toch enkele belangrijke dossiers. Zo wordt maar liefst 1800 km onbevaarbare waterlopen overgedragen van alle West-Vlaamse gemeentes naar de provincie. Het punt passeert snel, want geen enkele partij heeft problemen met deze uitbreiding van de provinciale bevoegdheid. Hopelijk komt dit een integrale en duurzame aanpak van het waterbeheer ten goede! Met de regelmaat van de klok blijven ook overheidsopdrachten komen om oorlogssites aan te pakken in het kader van de herdenking van de 1e Wereldoorlog (zoals hier rond Hill 60) en om de provinciale domeinen te verbeteren (bvb...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
10/08/2014
We hebben al verschillende streekpacten zien passeren, de ene goedgekeurd, de andere niet. Het streekpact voor de Westhoek deze maand, valt in de laatste categorie. Een onafgewerkt document volgens ons, waar heel wat zaken instaan waarvan het niet duidelijk is of er wel iets zal mee gebeuren en door wie. In sommige gevallen worden verkeerde keuzes gemaakt. Zo pleit Groen voor hergebruik van bestaande bedrijventerreinen in plaats van altijd maar nieuwe zones aan te snijden. Er wordt ook wel verwezen naar de problematiek van het goederenvervoer en fijn stof, maar de volgens ons logische conclusie om adan ook volop voor alternatieven te gaan, zit er duidelijk niet in...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad februari 2014
19/03/2014
Deze maand opnieuw een korte agenda (18 punten), en deze keer ook effectief een korte en rustige provincieraad. Er passeren wat overheidsopdrachten en grondaankopen de reveu. Onder andere voor de uitbreiding van het provinciedomein De Gavers in Harelbeke - Deerlijk. Groen onthoudt vanuit de regiocommissie Zuid-West-Vlaanderen de intentie van de provincie om een verbinding te realiseren tussen dit domein en het kanaal Bossuit - Kortrijk. We vinden dit belangrijk om een ecologische en landschappelijke corridor tussen beide te kunnen bekomen, hoewel we waarschijnlijk geluk hebben dat de Tranfosite in Zwevegem daar ligt, dat zal een grotere motivatie zijn voor de meerderheid dan het ecologisch aspect...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
19/03/2014
Geen tegenstem deze maand, maar wel een onthouding, over de toekomstige personeelsformatie. In het voorstel wordt uitgegaan van een vermindering van het personeelsbestand en een verplaatsing van functies naar waar ze nodig zijn. Een vermindering is logisch gezien de beperktere taken van het provinciebestuur. Maar we vinden wel dat we niet alle informatie ter beschikking hebben om het voorstel . Een zicht op de huidige invulling van de personeelsformatie zat niet in het dossier, werd opgevraagd en vooropgesteld op de commissie, maar kregen we niet...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad januari 2014
01/03/2014
Het had een rustige provincieraad moeten worden met maar 16 punten te bespreken. Op de uitnodiging was de nieuwjaarsreceptie aangekondigd voor 16u30. Helaas voor de bijkomende genodigden was het zeker een uur later voordat de provincieraad kon afgesloten worden. Dat was vooral te wijten aan de commotie rond het vaststellen van de wijziging van het budget 2014 en bijhorende aanpassing aan het meerjarenplan. In de rubriek 'tegenstem' van de maand vind je wat meer info. Ook over de lange lijst van organisaties waarin de provincie wil blijven vertegenwoordigd zijn, zorgde voor heel wat discussie...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
01/03/2014
Na de goedkeuring van de rekening 2013 en de laatste begrotingswijziging 2013 op de provincieraad van december was het al duidelijk dat het misbaar dat werd gemaakt over het feit dat de provincie zoveel moet besparen feitelijk niet nodig was geweest. Er was veel meer overschot dan voorzien, dat dan in het budget kon verwerkt worden. Met de eerste wijziging van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 werd dit nog eens bevestigd. Het ging hier niet om een inhoudelijke wijziging, maar louter een technische aangelegenheid...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad december 2013
07/01/2014
Onze mondelinge vragen kaarten enkele pijnpunten aan deze maand. Maarten Tavernier stelde de vraag of de provincie zich kon scharen achter de campagne 'Donderdag Veggiedag', via de eigen catering en via allerhande communicatie in de sector van milieu, horeca en landbouw. Deputé Decorte verengde de discussie tot het eigen personeelsrestaurant, waarbij de stelling was dat dit dan de mensen 'verplichtte' tot vegetarisch eten en dat dit een eigen keuze moest zijn. Een heel teleurstellend antwoord, want deze campagne gaat over zoveel meer dan dat en heeft een stimulerend concept...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
07/01/2014
In het RUP 'Staatsbaan Kortemark' wordt het plaatsen van windmolens expliciet uitgesloten, hoewel het hier over industriële activiteiten gaat. Windmolens komen met de regelmaat van de klok terug als discussiepunt op de provincieraad. In de voorbije bevoegde commissie werd nog toelichting gegeven bij de vergunningsprocedure, waarbij de deputé verantwoordelijk voor milieuvergunningen ons probeert te overtuigen dat de deputatie windenergie mits een goede inplanting windenergie alle kansen wil geven...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad november 2013
06/01/2014
De provincieraad (of beter: provincieraden) van november stonden bijna volledig in het teken van de budgetbesprekingen. Om voldoende ruimte voor debat te maken, werden maar liefst 5 provincieraden hieraan gewijd. 1 namiddag inleiding door de deputatie, 3 namiddagen thematische besprekingen en een afsluitende namiddag met de slotspeeches van de fractieleiders. Het zou ons te ver leiden om al onze commentaren uit de doeken te doen, maar via deze link vind je alvast de slotspeech van ons eigen Gerda Schotte...

lees verder lees meer
 

12345678

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012