Nieuws uit de provincieraad

Verslag provincieraad november 2014
05/12/2014
De raad van november is er een in verschillende stukken omwille van de budgetbesprekingen. De start werd gegeven op 4 november met een algemene toelichting door de 1e deputé en de deputé voor financiën. Technische vragen konden gesteld worden op de commissies van 17-18-19 november, en de week daarna zijn er 3 namiddagen besprekingen op de volledige raad, waarbij telkens 2 deputés aan bod kwamen. De slotconclusies worden door de verschillende fractieleiders gegeven op de laatste zitting op 4 december...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
05/12/2014
Het zal u niet verbazen dat wij in eerste plaats het budget 2015 van de provincie niet goedgekeurd hebben. Gerda lichtte dit uitgebreid toe in haar slotconclusies, die je hier kunt nalezen.

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad oktober 2014
04/12/2014
De provincieraad startte dit keer al in de voormiddag met de rede van de gouverneur. Voor het eerst was deze aansluitend op de provincieraad en niet op een afzonderlijke dag, een voorstel van Groen dat gerealiseerd werd. Meteen goed voor een besparing van €12.500 aan zitpenningen en verplaatsingsonkosten! (Spijtig genoeg wel het enige besparingsvoorstel uit ons voorstel dat ook in de praktijk gebracht werd.) De rede ging dit jaar over economie, onze commentaar vind je op de blog van Maarten...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
04/12/2014
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Torhout kunnen we niet steunen. Onze belangrijkste commentaar gaat over het voorzien van een zone voor een woonzorgcentrum (met 172 bedden, 54 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum) buiten de ring van Torhout. De essentie van de werking van een dienstencentrum is net dat het voor ouderen die nog thuis wonen de mogelijkheid biedt tot ontmoeting, ondersteuning, vorming, ontspanning,... Dit impliceert wel dat ze er zelfstandig moeten geraken en met een brug over de ring van Torhout is dit helemaal niet evident...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad september 2014
20/10/2014
De eerste provincieraad na de vakantie was goed gevuld. Een actualiteitsdebat (over overstromingen), een interpellatie (over het Vlaams regeerakkoord en de impact op de provincies) en maar liefst 48 andere agendapunten. We raakten dan ook in 1 namiddag niet rond, en moesten de week nadien nog eens terugkomen. Maarten voerde het actualiteitsdebat over de waterproblematiek. Je kan zijn tussenkomst nalezen op zijn blog, onder de titel 'goed waterbeheer is vooral zorgen dat er geen bufferbekkens nodig zijn'...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
20/10/2014
Wie de vorige verslagen gelezen heeft, zal niet verwonderd zijn dat we tegenstemmen bij de voorliggende wijziging van het huishoudelijk reglement (dat de werking van de provincieraad regelt). Daarin worden alleen maar enkele details gewijzigd, zoals het wegvallen van het vragenuurtje in bepaalde gevallen en het vervroegen van de indientiming voor mondelinge vragen. Voor ons is dit een grote gemiste kans om een aantal onevenwichtige vergoedingen (zoals de dubbele zitpenningen voor de leden van het bureau) te herzien...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad juni 2014
13/08/2014
Deze maand opnieuw een uitgebreidere agenda dan de afgelopen edities, en ook 2 initiatieven van oppositiepartijen. Gelukkig maar, anders zou het snel saai beginnen worden. Het lag dus wellicht toch aan de verkiezingsdrukte dat de agenda de voorbije periode zo mager was. Omdat er tijdig gestopt werd omdat veel leden achter de rapporten en dergelijke moesten, werd de zitting zelfs geschorst en mochten we de week daarna nog eens terugkeren. Eerst de mondelinge vragen, Herman had het deze keer over het vandalisme in het Senegalees bunkertje, waarover eerder in de media berichten verschenen...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
13/08/2014
Een verrassende tegenstem deze maand: we keuren de heraanleg in beton van een fietspad in de Overleiestraat-Lattenklieversstraat in Beernem niet goed, op vraag van en in overleg met de lokale Groen-groep in Beernem. Hilariteit alom als fietsfanaat Herman Lodewijckx dit standpunt verdedigt, maar het is goed onderbouwd. Groen vindt (net als Natuurpunt trouwens) niet dat een betonnen fietspad in een natuurgebied thuishoort, en zeker niet als er een alternatief voor is. Voor Groen is de verbinding, langs het natuurgebied de Miseriebocht, eerder voor recreatief verkeer...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad mei 2014
12/08/2014
Deze maand opnieuw een reeks overheidsopdrachten, gaande van de aanleg van een fietspad vanaf het statio van Waregem tot Zulte tot de levering van speeltoestellen voor provinciedomein Bergelen. En ook de nodige aanduidingen van vertegenwoordigers voor algemene vergaderingen van diverse intercommunales, 'uiteraard' telkens vanuit de meerderheid. Met een aantal dossiers zijn we tevreden, zoals het raamakkoord over de uitbreiding van het Zwin, een nieuw subsidiereglement 'Natuur op school'. Het belangrijkste probleem voor Groen, de goedkeuring van de krachtlijnen van de nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, wordt van de agenda gehaald...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
12/08/2014
Je kunt al raden waarvoor we tegen stemden: voor de beheersstructuur van het vliegveld en ook het daaraan gekoppelde punt over de verkoop van gronden aan dit vliegveld de Vlaamse Overheid. We geven je de integrale tussenkomst van Maarten Tavernier hierover: "Wat vandaag voorligt als beheersstructuur voor de luchthaven in Wevelgem betekent voor de provincie toch een serieuze investering. Een investering die eerder ingegeven is vanuit het mantra 'die luchthaven moet blijven bestaan' dan uit rationele overwegingen...

lees verder lees meer
 

12345678

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012