Nieuws uit de provincieraad

Verslag Provincieraad april 2015
30/06/2015
We raken toch aan 27 agendapunten deze maand, waaronder 6 keer het aanstellen van een vertegenwoordiger, 4 keer een kerkfabriek en 10 bestekken. Het belangrijkste daaruit was een aantal deelopdrachten voor de inrichting van de tentoonstelling in het Zwin Natuurcentrum (waar we 15 juni een werfbezoek kunnen brengen). We kregen een overtuigende presentatie van het voorziene concept, uitgewerkt door een gespecialiseerd bureau. De bezoeker zal bij het binnenkomen één van de 10 karakteristieke vogelsoorten die in het Zwin voorkomen toegewezen krijgen, die hij grondig zal leren kennen doorheen de tentoonstelling...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
30/06/2015
De enige tegenstem deze maand was op de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld. Ons standpunt over het vliegveld is voldoende bekend, wij zien voor dit gebied een andere bestemming als een veel grotere economische troef in Zuid-West-Vlaanderen. Wij stemmen dan ook traditioneel tegen op deze agendapunten.

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad maart 2015
04/04/2015
Het begint een beetje saai te worden om nu al enkele maanden op rij te moeten vaststellen dat de agenda vrij mager is. De verschillende partijen putten dan ook hun maximaal aantal mondelinge vragen uit, waardoor het vragenuurtje de nodige tijd in beslag nam. We keuren onder andere de licht verhoogde tarieven voor de bezienswaardigheden op domein Raversyde goed en leren heel wat bij over de waterwinning in de Gavers, waarvoor een nieuwe overeenkomst met de Watergroep goedgekeurd wordt. We uiten onze bedenkingen bij een subsidiereglement voor opzetten van begeleidingsprojecten in de 'Charmante dorpen' in de Westhoek...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
04/04/2015
Met opnieuw maar 10 agendapunten was er niets om tegen te stemmen, enkel voor het subsidiereglement 'Charmante dorpen' onthielden we ons.

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad februari 2015
03/04/2015
We blijven bij de korte agenda's. Deze keer veel dossiers die voor een bepaalde gemeente relevant zijn en we dus eens de groep het dossier doorsturen om hen de kans te geven om hun mening te geven: het ruilen van gronden voor de realisatie van het provinciedomein Ijzerboomgaard in Diksmuide, de bestekken voor het nieuwe erfgoeddepot Potyze in Ieper, een gecontroleerd overstromingsgebied in Zedelgem en het RUP Strand en Dijk Zeebrugge West (hierover meer in 'tegenstem van de maand'). We stelden deze maand mondelinge vragen over de uitputting van het diep grondwater, waarop Alex een uitgebreid antwoord kreeg wat de provincie op vandaag al doet...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
03/04/2015
Niet zo voor de ruimtelijk uitvoeringsplan in Zeebrugge, dat dient om de surfclub net naast het natuurgebied De 3 Fonteintjes een toekomst te geven. De schepenen van de stad Brugge die lovende woorden richting deputatie sturen, hebben duidelijk het advies dat hun eigen schepencollege uitbracht, niet goed gelezen. Ook hierover stuurden we een persbericht uit.

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad januari 2015
23/02/2015
Een heel korte provincieraad deze maand. Maar 9 agendapunten, met vooral administratieve formaliteiten en weinig punten waarover veel politieke discussie kan bestaan. Daarom is het de gelegenheid om ze op te sommen:Goedkeuren van het bijvoegsel bij de pensioenverzekeringsovereenkomst betreffende de pensioenen van de provinciale ambtenaren en mandatarissen van de provincie West-Vlaanderen.Vervangen van leden in de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO).Goedkeuren van het reglement betreffende evaluatie en functiebeschrijving van het gesubsidieerd personeel in de provinciale onderwijsinstellingenGoedkeuren van het centrumreglement van het Provinciaal centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) West-VlaanderenGoedkeuren van het schoolreglement van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) - KortrijkVerlenen van machtiging tot vervreemding en ruiling van enkele restpercelen langs de Keselbergroute ( totale ontvangst: 17...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
23/02/2015
Deze maand hebben we alle 9 punten goedgekeurd.

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad december 2014
02/02/2015
Na de budgetbesprekingen van vorige maand opnieuw wat rustiger deze keer, met 24 agendapunten. Daaronder maar liefst 3 moties, waarvan 2 door Groen ingediend. In de mondelinge vragen namen we het personeelsbeleid- en communicatiebeleid op de korrel. Gerda stelde het ontslag van het personeel van het zwembad in vraag, waar het toch de bedoeling was om de betrokken medewerkers naar een andere taak te begeleiden. Herman kwam in de media met zijn vragen bij het gebruiken van de campagnebeelden van de nieuwe vestiging van Mac Donalds in Brugge, die in het West-Vlaams reclame maken...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
02/02/2015
We gaan deze maand niet akkoord met de goedkeuring van de lijst van organisaties waar de provincie West-Vlaanderen zich laat vertegenwoordigen. We zijn wel tevreden dat de provincie (eindelijk) nog wat vertegenwoordigingen schrapt in organisaties waar ze weinig te zoeken heeft, maar stemmen toch tegen. Want de vzw Toeristische Ontsluiting staat wél nog op de lijst. Deze vzw werd enkele jaren geleden opgericht toen er sprake van was dat Ryanair naar Oostende zou komen. Dat was een omwegje om wat centen naar deze luchthavenmaatschappij te sluizen, iets waar we als Groen uiteraard niet voor te vinden zijn...

lees verder lees meer
 

12345678

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012