Nieuws uit de provincieraad

Verslag provincieraad december 2015
28/01/2016
Onze opvallendste inbreng op de provincieraad van vandaag was dat we niets vroegen. Of toch niet bij de mondelinge vragen. Niet omdat we geen vraag klaar hadden, maar omdat we ze niet mochten stellen. Lees ons persbericht hierover: 'gouverneur niet consequent in politieke standpunten'. Voor de rest weinig spectaculaire agendapunten deze maand. Of het moest zijn dat er voor het budget 2016, terwijl het jaar nog niet begonnen is, al een budgetwijziging op de agenda staat. Maar dat zijn vooral technische aanpassingen voor projecten die niet konden opgestart worden in 2015...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad oktober 2015
27/01/2016
Een hele dag vandaag, omdat de Rede van de gouverneur voor de 2e keer op dezelfde dag gehouden wordt als de provincieraad. Een besparing op zitpenningen dankzij de Groen-fractie. Een reactie op de rede vind je in deze blog van Maarten. In de namiddag is er deze keer maar een korte agenda met 16 te stemmen punten, waarvan maar liefst 8 aankopen of ruilen van gronden. De provinciedomeinen Kemmelberg, Tillegem, Raversyde, De Gavers en Bergelen kunnen opnieuw een stuk(je) uitbreiden. Al bij al weinig om het oneens over te zijn, de vergadering ging dan ook vlotjes...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
27/01/2016
Geen tegenstem deze maand, maar enkel een onthouding. Er moeten vertegenwoordigers aangeduid worden voor de buitengewone algemene vergaderingen van de energie-intercommunales Imewo en Gaselwest. Met Groen vinden we dat de provincie daar eigenlijk weinig te zoeken heeft, en het wordt in de toekomst ook door de Vlaamse regering opgelegd om uit de intercommunales te stappen. Maar in tegenstelling daarmee wordt het wel opnieuw mogelijk dat er private partners instappen in deze intercommunales. Daarmee zet de Vlaamse overheid een stap terug in de tijd, toen Electrabel nog in de gemengde intercommunales zat en daar de dienst uitmaakte...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad september 2015
26/01/2016
De eerste provincieraad na het verlof werd een lange. Deels door de uitgebreide agenda (tenslotte zijn er 3 maanden om punten voor te bereiden, in juli en augustus zijn er geen zittingen) maar ook omdat er wel heel lang gediscussieerd werd over de budgetwijziging, vooral door NVA. We stellen ons toch de vraag of sommige zaken niet beter gevraagd/besproken zouden worden in de commissies, want daar worden meestal geen of weinig vragen gesteld. Op het 2e agendapunt is het vooral Groen die reageert, waarom lees je in de rubriek 'tegenstem van de maand' hieronder...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
26/01/2016
Er wordt een wijziging van het huishoudelijk reglement behandeld die als doel heeft het indienen van moties te bemoeilijken. We zijn met Groen volgens de meerderheid iets te actief geweest op dat vlak. De meerderheid werd verdeeld door onze moties over de poldergraslanden en het statiegeld op blikjes. Dat hebben ze niet graag! Op de raad zelf horen we hoe de creatieve interpretatie van de meerderheid over de nieuwe regels is: zelf kunnen ze alles behandelen wat ze zelf goed vinden, terwijl de oppositie moet zorgen dat een motie binnen de bevoegdheden van de provincieraad ligt...

lees verder lees meer
 

Tussenkomst budget 2016 Groen (Gerda Schotte)
03/12/2015
Het beeld van de provincie als boot werd gebruikt bij de 'state of the union' van de 1e gedeputeerde, ondertussen 2 weken geleden. De belangrijkste vraag leek de voorbije weken wel of de boot zou kunnen blijven varen. Bij de begrotingsbesprekingen vorige week viel het dan ook op dat een aantal gedeputeerden het liever hadden over de bestuurlijke hervormingen die het Vlaamse niveau doorvoert dan over hun eigen bevoegdheden. Vergis U niet, wij hebben ook onze vragen en bezorgdheden bij de bestuurlijke hervormingen...

lees verder lees meer
 

Verslag Provincieraad juni 2015
02/07/2015
In juni hadden we een aantal financiële punten, zoals de rekeningen 2014 van zowel provincie, Inagro, Westtoer en POM, en een budgetwijziging. Bij een aantal RUPs konden we ondervinden dat de voorbereiding van deputé Deblock allesbehalve accuraat is. Bij maar liefst 2 dossiers moesten tijdens de zitting nog aanpassingen gebeuren met een amendement... Er werden 2 dossiers hervastgesteld omdat de Vlaamse minister ze niet goedkeurde, dossiers waar we de vorige keer al tegen stemden en nu dus ook opnieuw...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
02/07/2015
We stemden tegen het aanduiden van een vertegenwoordiger en bepalen van het stemgedrag voor de buitengewone algemene vergadering van de TMVW (een watermaatschappij). De intercommunale wordt in verschillende onderdelen gesplitst volgens de activiteiten. De provincie moet binnenkort uit alle intercommunales treden dus wij (en NVA) stelden de vraag of dit nog de moeite was op vertegenwoordigers aan te duiden. Bovendien werd aangegeven dat in de nieuwe NV die opgericht wordt de provincie niet meer zou mogen zetelen...

lees verder lees meer
 

Verslag Provincieraad mei 2015
01/07/2015
Opnieuw een hele korte agenda, waarbij vooral over de RUP's (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) een en ander wat te vertellen is.Bij het regionaal bedrijf Vulsteke ging de discussie over het al dan niet overkappen van de breekactiviteiten, wat hinderlijk is voor de omwonenden. Net als de gemeente vindt Groen dat dit beter zo voorzien wordt, maar de provincie schermt met het MER-rapport dat overkappen niet oplegt en voorziet dit niet in de stedenbouwkundige voorschriften.Bij het PRUP Gouden Appel in Oostrozebeke maakt de provincie een terechte keuze voor watergebonden bedrijvigheid naast het kanaal...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
01/07/2015
Er waren 2 RUP's die we niet konden steunen, de reden hiervoor lees je in het verslag.

lees verder lees meer
 

12345678

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012