Provincieraadsverkiezingen 2018

3. Nieuwe manieren van wonen en duurzame wijken ondersteunen (menselijker)

De noden op de woonmarkt zijn enorm. Zowel op vlak van betaalbaarheid, kwaliteit als duurzaamheid. Het huren van een woning is neemt voor veel mensen een veel te grote hap uit het budget. Daarom is ondersteuning van sociaal huren een noodzaak.
Ook vormen van samen-wonen of cohousing en woningdelen zijn oplossingen voor fenomenen als vergrijzing en gezinsverdunning en kunnen zorgen voor meer comfort op minder ruimte. Nieuwe concepten als Community Land Trust, waarbij de koper niet langer de grond moet aankopen maar deze in bruikleen krijgt, zijn een oplossing voor de betaalbaarheid. In West-Vlaanderen wordt hier nog veel te weinig aandacht aan besteed. Het provinciebestuur moet voor Groen dan ook het voortouw nemen om inspirerende projecten te laten realiseren.
Ook de kwaliteit van de woningen in West-Vlaanderen laat zowel in stedelijke als in landelijke gebieden dikwijls te wensen over : te weinig geïsoleerd, slechte verwarmingssystemen, te weinig comfort. Ook hier kan de provincie een inspanning doen voor sensibilisering en het stimuleren van gemeentelijke samenwerkingsverbanden op dit vlak. Bij het steunpunt duurzaam bouwen kan iedereen terecht voor deskundig advies.
Op een grotere schaal geldt hetzelfde voor het realiseren van duurzame wijken, met aandacht voor energieverbruik (ook met collectieve voorzieningen zoals warmtenetten), waterbeheer, mobiliteit, gezamenlijke infrastructuur, (gemeenschappelijk) groen en natuur in de wijk,...

Inhoud

1. Provinciebestuur = fietsbestuur, elk jaar 50 km extra fietspaden (menselijker)

2. Wandelnetwerken over de hele provincie: iedere West-Vlaming kan aansluiten op 1 km van zijn woning (menselijker)

4. Een basissubsidie voor dierenasielen (menselijker)

5. Een groenere economie : meer maken en minder vervoeren (eerlijker)

6. Een duurzaam en betaalbaar toeristisch aanbod creëren voor iedereen (eerlijker)

7. Een leefbaar inkomen voor de familiale landbouwer (eerlijker)

8. Van Noord-zuid naar duurzame ontwikkeling op alle beleidsdomeinen (eerlijker)

9. Klimaatbeleid ook een economische troef, hernieuwbare energie betekent jobs (gezonder)

10. De betonstop nu invoeren (gezonder)

11. Overstromingen voorkomen of droogte aanpakken = ruimte voor water maken (gezonder)

12. Meer aandacht voor natuur in en buiten de provinciedomeinen (gezonder)

 

Het volledig provinciaal programma vind je op de nationale website van Groen

 

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012