Provincieraadsverkiezingen 2018

12. Meer aandacht voor natuur in en buiten de provinciedomeinen (gezonder)

De provinciedomeinen vormen dikwijls een oase van groen in sterk bebouwde gebieden. Ze zijn hét visitekaartje bij uitstek waarvoor de provincie bij zijn inwoners bekend is. Voor Groen is het aanbieden van deze vorm van (zachte) recreatie, die voor iedereen open staat, ook een essentiële taak van de provincie. Het zijn ook de plaatsen waar aan natuur- en milieueducatie gedaan wordt, een thema waarin de provincie trekker is. Maar veel domeinen staan onder druk door te veel recreatie of door lawaaierige vormen ervan. Voor Groen moet de doelstelling zijn om natuur en recreatie evenwichtig naast elkaar te laten bestaan. Dat betekent dat provinciedomeinen voldoende groot moeten zijn en in de meeste gevallen moeten uitgebreid worden, zodat verschillende functies gecombineerd kunnen worden zonder elkaar te storen. Het beheer van de domeinen moet er ook op gericht zijn om zoveel mogelijk biodiversiteit te creëren.
Maar de natuur laat zich niet opsluiten in natuurgebieden of provinciale domeinen en verdient ook daarbuiten aandacht. Het belang van natuurverbindingsgebieden voor de vogels en insecten kan niet genoeg beklemtoond worden. Een gebiedsdekkende en voldoende sterke werking van regionale landschappen en stadlandschappen is daarbij belangrijk. En bij infrastructuurwerken (bvb. aanleg van fiets- of andere paden) moet de ruimtelijke bestemming gerespecteerd worden. Zo willen wij geen asfaltwegen door natuurgebied. Groen stelt daarnaast voor dat de provincie samen met de steden en gemeenten een aantal typische bedreigde dier- en plantensoorten voor West-Vlaanderen 'adopteert' zoals in Limburg. Maatregelen voor die soorten komen ook de algemene milieukwaliteit ten goede.

Inhoud

1. Provinciebestuur = fietsbestuur, elk jaar 50 km extra fietspaden (menselijker)

2. Wandelnetwerken over de hele provincie: iedere West-Vlaming kan aansluiten op 1 km van zijn woning (menselijker)

3. Nieuwe manieren van wonen en duurzame wijken ondersteunen (menselijker)

4. Een basissubsidie voor dierenasielen (menselijker)

5. Een groenere economie : meer maken en minder vervoeren (eerlijker)

6. Een duurzaam en betaalbaar toeristisch aanbod creëren voor iedereen (eerlijker)

7. Een leefbaar inkomen voor de familiale landbouwer (eerlijker)

8. Van Noord-zuid naar duurzame ontwikkeling op alle beleidsdomeinen (eerlijker)

9. Klimaatbeleid ook een economische troef, hernieuwbare energie betekent jobs (gezonder)

10. De betonstop nu invoeren (gezonder)

11. Overstromingen voorkomen of droogte aanpakken = ruimte voor water maken (gezonder)

 

Het volledig provinciaal programma vind je op de nationale website van Groen

 

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012