Provincieraadsverkiezingen 2018

11. Overstromingen voorkomen of droogte aanpakken = ruimte voor water maken (gezonder)

De provincie is een belangrijke waterloopbeheerder, zeker na de overname van de gemeentelijke waterlopen. Het vermijden van overstromingen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Maar na de extreem droge zomer van 2017 is het besef doorgedrongen dat klimaatverandering ook een tekort aan water kan betekenen. In beide gevallen is ruimte maken voor water het antwoord. En consequent zijn is hier ook de boodschap: een bufferbekken graven maar ondertussen ophogingen en verhardingen toelaten in de natuurlijke overstromingszones, is niet echt een (kosten)efficiënte maatregel.
De meest efficiënte maatregelen zijn het voorkomen van onnodige verhardingen; water zo lang mogelijk op de velden houden, waarbij bomen, struiken en bermen als een spons werken; kronkelende natuurlijke beken, die meer water kunnen bergen dan rechte, gebetonneerde en zeker dan ingebuisde waterlopen; natuurlijke overstromingszones installeren waar water getolereerd kan worden en nooit bouwen in overstromingsgebieden. Ook voor de natuur en de recreatie in het buitengebied biedt zo'n aanpak kansen. Als er dan toch een bufferbekken moet komen, moet er ook een meerwaarde voor natuur gecreëerd worden.

Inhoud

1. Provinciebestuur = fietsbestuur, elk jaar 50 km extra fietspaden (menselijker)

2. Wandelnetwerken over de hele provincie: iedere West-Vlaming kan aansluiten op 1 km van zijn woning (menselijker)

3. Nieuwe manieren van wonen en duurzame wijken ondersteunen (menselijker)

4. Een basissubsidie voor dierenasielen (menselijker)

5. Een groenere economie : meer maken en minder vervoeren (eerlijker)

6. Een duurzaam en betaalbaar toeristisch aanbod creëren voor iedereen (eerlijker)

7. Een leefbaar inkomen voor de familiale landbouwer (eerlijker)

8. Van Noord-zuid naar duurzame ontwikkeling op alle beleidsdomeinen (eerlijker)

9. Klimaatbeleid ook een economische troef, hernieuwbare energie betekent jobs (gezonder)

10. De betonstop nu invoeren (gezonder)

12. Meer aandacht voor natuur in en buiten de provinciedomeinen (gezonder)

 

Het volledig provinciaal programma vind je op de nationale website van Groen

 

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012