Provincieraadsfractie

Gerda SchotteGerda Schotte (fractieleider)
't Hoge 39
8200 Sint-Andries
0475 440 542 - 050 39 28 44 - Facebook
gerda.schotte@west-vlaanderen.be

Thema's: algemene organisatie, financiën, ruimtelijke ordening, wonen, welzijn
Vertegenwoordiger in o.a.: Procoro (provinciale commissie ruimtelijke ordening), Resoc Brugge (= regionaal sociaal-economisch overlegcomité), monumentenwacht

Maarten TavernierMaarten Tavernier
Lage Posthoornstraat 27
8560 Wevelgem
0491 039 928 - 056 44 04 61 - Blog - Twitter - Facebook
maarten.tavernier@west-vlaanderen.be

Thema's: natuur, milieu, landschap, gebiedsgerichte werking, economie, streekontwikkeling, noord-zuid, internationaal, gelijke kansen
Vertegenwoordiger in o.a.: POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij - agentschap dat werkt rond economie), jeugdraad, regionaal landschap Houtland, toerisme Leiestreek

Herman LodewyckxHerman Lodewyckx
Torhoutsesteenweg 296
8400 Oostende
0496 540 270 - 059 70 07 29 - Twitter - Facebook
herman.lodewyckx@west-vlaanderen.be

Thema's: toerisme en recreatie, mobiliteit en wegeninfrastructuur, personeel, ICT, sport, onderwijs
Vertegenwoordiger in o.a.: Westtoer (autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie), mobiliteitsraad, zeevisserijcommissie

Alex ColpaertAlex Colpaert
Kentlaan 4
8970 Poperinge
0495 548 970 - Facebook
alex.colpaert@west-vlaanderen.be

Thema's: landbouw en visserij, integraal waterbeleid, infrastructuur, juridische aangelegenheden, cultuur
Vertegenwoordiger in o.a.: Inagro (= provinciale onderzoeksinstelling voor land- en tuinbouw), allerlei cultuurcommissies, provinciale ouderenadviesraad

 

RSS-feeds

Wouter De Vriendt

- Van vader tot vader: open brief aan Theo Francken

Geachte staatssecretaris, beste Theo,

Uw motto in het asielbeleid is: "hard voor de misbruiken, zacht voor de kwetsbaren". Met deze brief nodig ik u uit om het tweede deel waar te maken. Volgens een nieuw onderzoeksrapport van de Europese Rekenkamer zitten 23.000 kinderen zonder ouders in miserabele vluchtelingenkampen in Griekenland en Italië. 23.000 kinderen zonder uitweg, zonder voedsel, zonder medicijnen, zonder dekens om hen warm te houden tijdens de nacht. En zonder veiligheid: het rapport spreekt van misbruiken en kinderverkrachtingen die onbestraft blijven.
West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012